top

Veže WTC boli projektované na náraz približne rovnakého lietadla, aké do nich narazilo

Všeobecne sa pri návrhu budov vždy zohľadňuje statické aj dynamické zaťaženie budovy. Nosná konštrukcia sa navrhuje tak aby zniesla vlastnú tiaž (tj. tiaž nosnej konštrukcie), úžitkovú tiaž (nábytok, ľudia, stroje..), klimatické zaťaženie (vetrom, dažďom, snehom, vplyv meniacej sa teploty) a mimoriadne zaťaženie (seizmické otrasy, a pri vysokých budovách sa počíta aj s nárazom lietadla/helikoptéry).

Veže WTC v dobe svojho dokončenia (rok 1973) boli najvyššími budovami sveta. Boli pýchou americkej architektúry.

Hlavným architektom WTC bol John Skilling, ktorý patrí medzi najuznávanejších stavebných inžinierov sveta. Bol vedúcim inžinierom mnohých veľkých projektov, napr. Rainier Bank Tower, the Seafirst Building and Seafirst Fifth Avenue Tower, Century Square, 76-poschodový Columbia Seafirst Center, Washington State Convention. Zomrel v roku 1998.

Skilling v návrhu WTC počítal aj možným nárazom veľkého lietadla, rovnako ako s požiarom leteckého paliva.

Nasledujúci citát pochádza z dokumentu o konštrukcii WTC, ktorý vypracovala Skilingova firma.

The buildings have been investigated and found to be safe in an assumed collision with a large jet airliner (Boeing 707-DC 8) traveling at 600 miles per hour. Analysis indicates that such collision would result in only local damage which could not cause collapse or substantial damage to the building and would not endanger the lives and safety of occupants not in the immediate area of impact.

City in the Sky, Times Books ..., , page 131
scan analýzy tu

Preklad:

Budovy boli preskúmané a sú bezpečné z hľadiska uvažovaného nárazu veľkého lietadla (Boeing 707-DC 8) letiaceho rýchlosťou 970 km/h. Analýza ukázala, že takýto náraz by spôsobil iba poškodenie lokálneho charakteru, ktoré by nemohlo spôsobiť kolaps alebo výraznejšie poškodenie konštrukcie. Náraz by neohrozil život a bezpečnosť nájomníkov mimo bezprostrednej zóny nárazu.

V interview pre Seatle Times v roku 1993 John Skiling povedal:

Our analysis indicated the biggest problem would be the fact that all the fuel (from the airplane) would dump into the building. There would be a horrendous fire. A lot of people would be killed, ... The building structure would still be there.

John Skilling, head structural engineer of WTC
Twin Towers Engineered To Withstand Jet Collision, Seatle Times, February 27, 1993, odporúčam prečítať celé interview

Preklad:

Naša analýza ukázala, že najväčší problém by bolo palivo lietadla, ktoré by sa dostalo do budovy. Bol by tam obrovský požiar. Usmrtilo by to veľa ľudí,... Konštrukcia budovy by tam však stála aj naďalej.

John Skilling, hlavný konštrukčný inžinier WTC

Frank A. Demartini o odolnosti WTC voči nárazu lietadla

Frank A. Demartini bol manažérom konštrukcie WTC, v nasledovom interview z januára 2001 hovorí o odolnosti veží voči nárazu lietadla. Mal kanceláriu v jednej z veží WTC, pri jej deštrukcii 11. septembra 2001 zahynul.

Stiahni video: download, 6MBPorovnanie Boeingu 707 a Boeingu 767

Často sa možno stretnúť s mylnou predstavou, že lietadlá ktoré narazili do WTC boli o veľa väčšie ako tie, s ktorými sa počítalo pri návrhu. Faktom je, že Boeing 707 s ktorým sa počítalo pri návrhu je približne rovnaké lietadlo ako Boeing 767-200, čo je typ lietadla aké narazili do WTC.

Tento obrázok pochádza z kapitoly 1 správy FEMA. Ukazuje veľkosti Boeingu 707 a 767 relatívne k rozmeru veže. Aj keď má 767 mierne širší trup ako 707, celkovo sú tieto dva typy lietadiel približne rovnaké (rozmerovo, hmotnostne, aj čo sa týka kapacity palivovej nádrže).

vlastnosťBoeing 707Boeing 767-200
palivová kapacita87065 litrov90770 litrov
max. vzletová hmotnosť152 ton179 ton
hmostnosť v prázdnom stave62 ton81 ton
rozpätie krídiel44.4 m47.6 m
plocha krídiel279.6 m2283.4 m2
dĺžka46.6 m48.5 m
typická rýchlosť letu977 km/h851 km/h

Zdroj:
Boeing 707 - http://www.boeing.com/commercial/707family/product.html
Boeing 767 - http://www.boeing.com/commercial/767family/pf/pf_200prod.html
http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/design.html

Kinetická energia

Keď hodíte napr. kameň do okna, v čase keď dopadne na sklo bude mať tzv. kinetickú energiu, ktorá je závislá od jej rýchlosti a hmotnosti. Čím je rýchlosť a hmotnosť letiaceho predmetu vyššia, tým má väčšiu kinetickú energiu. Zjednodušene povedané, kinetická energia určuje aké poškodenie môže letiaci predmet spôsobiť.

Vzorec na výpočet kinetickej energie je 1/2 * hmotnosť * rýchlosť na druhú.

Údaje o hmotnosti sú v tabuľke zaokrúhlené na tony, pri výpočte bude použitý presný údaj v kg.

Ek = 1/2 mv2

Kinetická energia pre Boeing 707
Ek = 0.5 * 152400 * (977*1000/3600)2 = 5612 MJ

Kinetická energia pre Boeing 767
Ek = 0.5 * 179170 * (851*1000/3600)2 = 5006 MJ

Z uvedených výpočtov vyplýva, že plne naložený Boeing 707 letiaci typickou rýchlosťou má viac kinetickej energie ako Boeing 767.

Náraz Boeingu 707 s ktorým sa počítalo pri dizajne veží by teda spôsobil väčšie škody ako náraz Boeingu 767, ktorý do veží skutočne narazil.

Množstvo paliva

Podľa oficiálnych odhadov malo každé z lietadiel v čase nárazu do veží v nádrži asi 38000 litrov paliva. Celková kapacita nádrže je pri tomto type lietadiel je 90770 litrov. V čase nárazu teda boli nádrže plné asi z 1/3 svojej kapacity (pozri Požiar leteckého paliva, väčšina zhorela pri náraze a v úvodných minútach).

38000 litrov paliva je len asi 40% z kapacity palivových nádrží Boeingu 707, s nárazom ktorého (v plnej hmotnosti, tj. aj plnými nádržami) sa uvažovalo pri návrhu veží.

Záver

Ako vyplýva z porovnania lietadiel B707 a B767, náraz lietadla nebol v nijakom aspekte nad rámec toho, s čím sa počítalo pri návrhu konštrukcie WTC. John Skiling bol svetová špička medzi stavebnými inžiniermi. WTC boli mimoriadne dobre navrhnuté a postavené budovy. Vo svojom čase boli vrcholným dielom svetového stavebníctva. Pri ich dizajne sa zohľadnila každá možná udalosť, ktorá mohla nastať. Preto je veľmi tažko uveriteľné, že totálnu deštrukciu WTC spôsobili udalosti, s ktorými pri návrhu počítal jeden z najlepších stavebných inžinierov sveta.

Zdroje

http://stj911.org/evidence/wtc.html
http://archives.seattletimes.nwsource.com/cgi-bin/texis.cgi/web/vortex/display?slug=1687698&date=19930227
http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/design.html

Pozri aj

Samotnému nárazu lietadla budovy veže WTC bez problémov odolali, boli stavané na značne väčšiu záťaž (oficiálna teória je v podstate teória, že kolaps spôsobil požiar)