top

Roztavený kov v ruinách a podzemí WTC a WTC č.7, taktiež vytekajúci z WTC

Oheň vo vežiach, či už leteckého paliva alebo požiaru horľavých materiálov v kanceláriách nie je dosť silný aby roztavil oceľ. Napriek tomu na videozáznamoch a fotkách vidno roztavený kov vytekajuci z veže WTC pred jej pádom. Ako je to možné ? Čo roztavilo tento kov ?

Vytekajúci roztavený kov z veže WTC

Video roztaveného kovu vytekajúceho z WTC

Vľavo originál video, vpravo bol na ňom stabilizovaný obraz. Všimnite si aj unikajúci dym netypickej bielej farby z tejto zóny, na rozdiel od šedého/čierneho dymu ktorý ide zo zvyšných oblasí požiaru.

Čo roztavilo tento vytekajúci kov ?

NIST vo FAQ č.11 usúdila, že tento kov bol roztavený hliník z lietadla. Roztavený hliník však sám o sebe striebornú farbu, NIST, usúdila že tento roztavený kov tvoril roztavený hliník zmiešaný s veľkým množstvom žeravého, čiastočne zhoreného organického materiálu (nábytok, koberce, časti počítačov). Potom hliník môže vyprodukovať oranžový žiar.

NIST toto tvrdenie nepodložila žiadnym experimentom. Experiment s roztaveným hliníkom zmiešaným s organickými materiámi urobil Steven Jones s kolegami z univerzity. Výsledok experimentu bol, že farba roztaveného hliníka zmiešaného s organickými materiámi je strieborná, nie oranžová.

Podrobnú analýzu roztaveného kovu nájdete v prezentácii Stevena Jonesa na konferencii Lifting the Fog (slovenké a české titulky).

V troskách WTC aj WTC7 po ich zrútení našli doslova jazerá roztaveného a žeravého kovu

Kopa trosiek bola žeravá ešte 2 mesiace po tom, ako veže spadli.

Správy a svedkovia o roztavenom kove

Video so svedectvami o roztavenom kove na Ground Zero: http://www.youtube.com/watch?v=8X5F5PttzJY
http://www.youtube.com/watch?v=oM7HI4kjtvA

V týždňoch a mesiacoch po 9/11 veľa ľudí podávalo správy o roztavenom kove v ruinách WTC.

Ich kompletné zhrnutie aj s linkami na originálne správy nájdete na http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a091201moltenmetal&scale=0, tu sú niektoré z nich.

William Langewiesche, jediný novinár ktorý mal neobmedzený prístup na Ground Zero počas odstraňovacích prác.

William Langewiesche, the only journalist to have unrestricted access to Ground Zero during the cleanup operation, describes, "in the early days, the streams of molten metal that leaked from the hot cores and flowed down broken walls inside the foundation hole."

William Langewiesche
American Ground: Unbuilding the World Trade Center. New York, NY: North Point Press, 2002
William Langewiesche, jediný novinár ktorý mal neobmedzený prístup na Ground Zero počas odstraňovacích prác hovorí vo svojej knihe: "počas úvodných dní, prúdy roztaveného kovu ktoré vytekali z horúcich jadier a stekali dolu po poškodených stenách do jamy kde boli základy"

Leslie Robertson, jeden z hlavných štrukturálnych inžinierov WTC.

Leslie Robertson, the structural engineer responsible for the design of the WTC, describes fires still burning and molten steel still running 21 days after the attacks.

Leslie Robertson
Williams, James M. 2001. "WTC A Structural Success." SEAU News VI, iss. II. October.
Leslie Robertson, štrukturálny inžinier WTC zodpovedný za návrh konštrukcie, opisuje horiace požiare a roztavenú oceľ, 21 dní po útokoch.


Profesor fyziky Steven Jones o roztavenom kove

Download, 16 MB, pochádza z Improbable Collapse

Úryvok z 911 Mysteries, roztavený kov v troskách WTC

Download, 23 MB

Inžinier NIST, John Gross, spochybňuje existenciu roztaveného kovu vo WTC

Dôkazy sú však neúprosné. [zdroj]

Download, 14MB, 4 min, 320x240

Pozri aj

Dôkazy o použití termitových zmesí vo WTC (alebo kde sa vzal roztavený kov vo WTC)