top

Oficiálna verzia o lete č.77 (Pentagon) je v rozpore s oficiálnymi dátami

Tento článok je slovenský preklad stanoviska organizácie Piloti za pravdu o 9/11, ktoré vydali 26.3.2007. Rovnako zverejnili video dokument Pandora's Black Box - Chapter 2: Flight of American 77, ktorý obsahuje ich analýzu a zistenia. Tiež si určite pozrite túto prezentáciu: http://video.google.com/videoplay?docid=2833924626286859522.

Organizácia Piloti za pravdu o 9/11 sa skladá z pilotov a leteckých profesionálov. Prostredníctvom žiadosti na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám oficiálne požiadala národný inštitút pre prepravu a bezpečnosť (National Transportation and Safety Board, ďalej len NTSB) o ich správu z roku 2002 – Štúdiu letovej trasy letu č. 77. Táto správa sa skladala z dátového súboru (formát CSV) a animácie. Dátový súbor aj animácia boli vytvorené základe dát získaných zo záznamníka letových dát, ktorý sa v prípade letu č.77 zachoval.

Dáta získané od NTSB odporujú správe 9/11 Komisie v niekoľkých podstatných veciach:

  1. Trasa približovania sa lietadla k Pentagonu a výška letu nezodpovedá oficiálnej verzii.
  2. Lietadlo nemohlo naraziť do stĺpov verejného osvetlenia. Všetky dáta o výške letu ukazujú, že lietadlo bolo minimálne o 90 metrov vyššie ako stĺpy s osvetlením.
  3. Klesanie lietadla, ktoré ukazujú dáta, je v priamom rozpore s tým, aby mohlo lietadlo zraziť stĺpy s osvetlením. Rovnako nemohlo byť zachytené na snímkach z kamery, ktoré zverejnilo ministerstvo obrany – objekt pohybujúci sa rovnobežne s líniou trávnika.
  4. Záznam dát končí minimálne 1 sekundu pred momentom, ktorý bol zverejnený ako oficiálny čas nárazu lietadla do budovy.
  5. Ak by trend v dátach pokračoval ďalej, výška lietadla by bola minimálne o 30 metrov vyššia na to, aby mohlo lietadlo naraziť do budovy Pentagonu.

V auguste 2006 členovia Pilotov za pravdu o 9/11 obdržali tieto dáta od NTSB, a začali ich podrobne analyzovať. Po expertnom preskúmaní a preverení týchto dát Piloti za pravdu o 9/11 konštatovali, že tieto dáta odporujú stanovisku vlády, že let American Airlines č. 77 narazil do Pentagonu 11. septembra 2001 v ranných hodinách.

Správa 9/11 Komisie, ktorá vychádzala z NTSB štúdie letovej trasy letu č. 77 hovorí, že let č. 77 narazil do Pentagonu 11. septembra 2001 o 9:37:46[1]. Čas nárazu podľa NTBS štúdie je však 09:37:45. Podľa viacerých správ a fotografií[2] tento let predtým ako narazil do budovy Pentagonu zrazil 5 stĺpov verejného osvetlenia na diaľnici č.27, počas toho ako sa blížil k západnej strane budovy.

Dáta od NTBS odporujú tvrdeniu 9/11 Komisie, že let č. 77 narazil do budovy Pentagonu.

Piloti za pravdu o 9/11 sa snažia zistiť pravdu o udalostiach z 9/11. Kontaktovali sme NTSB rovnako ako FBI a pýtali sme sa na tieto nezrovnalosti. Do dnešného dňa tieto inštitúcie odmietli tieto nezrovnalosti akokoľvek komentovať, skorigovať, vyvrátiť ich, alebo stiahnuť svoje pôvodné vyhlásenia. Rovnako odmietli poskytnúť písomné stanovisko, v ktorom by vysvetlili tieto nezrovnalosti medzi ich tvrdeniami o tom, čo im povedali tieto dáta a oficiálnou verziou, podľa ktorej údajne narazil let č.77 do Pentagonu.

Ako znepokojení občania a profesionáli v leteckom odvetví, naša organizácia sa pýta:

Piloti za pravdu o 9/11 považujú potrebu vládneho vyšetrovania týchto nezrovnalostí za viac ako oprávnenú. Mala prebehnúť už o veľa skôr. Vyzývame občanov aby sa obrátili na svojich zástupcov k kongrese a informovali ich o týchto nezrovnalostiach, a žiadali okamžité vyšetrenie tejto záležitosti. Pre viac informácií prosím navštívte pilotsfor911truth.org.

Podpísaní:

Robert Balsamo
4000+ Total Flight Time
Former:
Independence Air/Atlantic Coast Airlines

Glen Stanish
15,000+ Total Flight Time
American Airlines, ATA, TWA, Continental

Captain Russ Wittenberg (ret)
30,000+ Total Flight Time
Former Pan Am, United
United States Air Force (ret)
Over 100 Combat Missions Flown

John Lear
Son of Bill Lear
Founder, creator of the Lear Jet Corporation
More than 40 years of Flying
19,000+ Total Flight Time

Captain Jeff Latas
USAF (ret)
Captain - JetBlue Airways

Ted Muga
Naval Aviator - Retired Commander, USNR

Col Robert Bowman USAF (ret)
Directed all the �Star Wars� programs under Presidents Ford and Carter - 101 combat missions

Alfons Olszewski
Founder Veterans For Truth
US Army (ret)
Aircraft Maintenance Crew Chief

Robin Hordon
Former Boston Center
Controller
Commercial Pilot


John Panarelli
Friend and fellow aviator of John Ogonowski - Capt. AA #11
11,000+ Total Flight Time
Eastern Metro, Braniff, Ryan International, Emery
Worldwide, Polar Air Cargo

Lt. Colonel Shelton F. Lankford
United States Marine Corps (ret)
10,000+ Total Flight Time
303 Combat Missions

Captain Dan Govatos
10,000+ Total Flight Time
Former Chief Pilot of Casino Express airlines
Director of Operations Training at Polar Air

George Nelson
Colonel USAF (Ret.)
Licensed Commercial Pilot and Aircraft Mechanic

Dennis Spear
Army Aviator (ret)
7000+ Total Flight Time Operations Officer, Aviation Safety Officer

Captain Joe H. Ferguson
30,000+ Total Flight Time (ret) USAF (ret)


Kompetný zoznam členov nájdete na http://pilotsfor911truth.org/core.html.

Referencie

  1. The 9/11 Commission Report, str. 10
  2. http://911research.wtc7.net/pentagon/analysis/witnesses.html, obrázky