top

Čo znamená angl. slovo "melt"

Niektorí ľudia tvrdia, že angl. slovo melt neznamená roztaviť teplom, ale len oslabiť. Pozrime sa čo hovorí anglický výkladový slovník Collins English Dictionary.

O slove melt hovorí nasledovné:

Melt znamená skvapalniť pevné teleso zahrievaním, tj. roztaviť, roztopiť, rozpustiť. Spojenie napr. "fire melted steel" znamená "oheň roztavil oceľ", nie oheň oslabil oceľ, "molten steel" znamená roztavená oceľ, nie oslabená oceľ.

Slovník z ktorého pochádza táto definícia je hrubý asi 6.5cm a vyzerá takto:

Definície "melt" z online zdrojov

http://en.wiktionary.org/wiki/melt - To transit (or to change) the matter from a solid state to a liquid state, usually by a gradual heat.
http://www.peakagents.ca/glossary/m5.htm - To change from a solid to a liquid, usually by heat.
http://www.msnucleus.org/membership/html/k-6/rc/dictionary/rcdict.html - to make into or become liquid by heating