top

Manipulácia v masových médiách

15.5.2007

Na tento článok som narazil úplne náhodou. Volá sa Manipulácia v masových médiách a napísal ho v roku 2001 Tomáš Bella, ktorý momentálne pôsobí ako šéfredaktor internetového vydania denníka SME [zdroj]. Zaoberá sa manipulatívymi metódami používanými v médiách. Stojí za to prečítať si ho. Odcitujem tu z neho niektoré najpodstatnejšie časti, a potom sa pozrieme z tejto perspektívy na slovenské médiá a téma 9/11.

Prečo manipulácia?

Podľa mnohých teoretikov je hlavnou úlohou médií vo vyspelých krajinách zachovanie súčasného status-quo v spoločnosti. "Akákoľvek informácia v správach je v prvom rade zaujímavosť, v druhom potenciálne využiteľná informácia a v treťom, najhlbšie, potvrdenie o stave sveta." (Ivan Vágner) Každé médium napokon sleduje cieľ svojich majiteľov a tým je bez výnimky zisk. Nijaký majiteľ si teda nepraje destabilizáciu systému, v ktorom finančne prosperuje.

Podľa knihy Feudalizmus... alias Americký kapitalizmus sa k základnému cieľu - potvrdeniu ideálnosti aktuálneho spoločenského systému - pridávajú ďalšie štyri úlohy: pripraviť spoločnosť na nadchádzajúce akcie elity, obraňovať a ospravedlňovať akcie elity, zdiskreditovať tých, ktorí kritizujú činnosť elity a v čase volieb pomôcť kandidátom elity k zvoleniu.

Tu sa vynára základná otázka: manipulujú novinári verejnosť vedome? Odpoveď je podľa môjho názoru záporná.
... "Bolo by klamstvom tvrdiť, že mediálna realita vzniká ako úmyselná manipulácia - ide skôr o kozmetickú úpravu skutočnosti - vytváranie pseudoudalostí, výber tém, "o ktorých sa hovorí", zdôraznenie negativizmu a elitárstvo (etnocentrizmus)," konštatuje Ivan Vágner v knihe Televízne správy - psychický nátlak?

...

"Bolo by klamstvom tvrdiť, že mediálna realita vzniká ako úmyselná manipulácia - ide skôr o kozmetickú úpravu skutočnosti..". Kozmetická úprava skutočnosti nie je úmyselnou manipuláciou skutočnosti? Tu sa nás niekto snaží presvedčiť, že pojmy definujúce jednu a tú istú vec, vlastne znamenajú niečo úplne odlišné..
Článok pokračuje:

Metódy manipulácie

Michael Parenti prináša v práci Methods of Media Manipulation prehľad základných metód, ktoré sa používajú v masmédiách na manipuláciu recipientov. Patrí medzi ne vynechanie a potlačenie, lži, neúplné informácie a ich opakovanie, nálepkovanie, trasmisia falošných hodnôt, nevyváženosť, framing a "učenie divákov nepýtať sa, prečo".

Vynechanie a potlačenie

Najčastejšou metódou manipulácia je jednoducho ignorácia niektorých správ, informácií a myšlienok. Vynechať sa môže niektorý detail správy, ale aj celá správa, ignorovať sa môže jeden aktér udalosti, alebo systematicky celé myšlienkové prúdy. Potláčanie správ sa často deje v rámci "štátnych záujmov".

Učebnicovým príkladom je likvidácia komunistickej strany a jej prívržencov v Indonézii v roku 1965. Indonézska armáda za výdatnej podpory USA vyvraždila polmilióna ľudí. Generáli takisto zničili stovky nemocníc, knižníc a škôl, ktoré založili komunisti. Prvá zmienka o tomto "incidente" v amerických médiách sa objavila v časopise Time až po troch mesiacoch, ďalší mesiac trvalo, kým informáciu priniesol denník The New York Times. Správa bola sprevádzaná komentárom oslavujúcim indonézsku armádu, ktorá "správne a s maximálnou starostlivosťou splnila svoju úlohu".

...

Nálepkovanie

Médiá môžu veľmi úspešne ovplyvniť vnímanie podávanej udalosti tým, že udalosť, jav alebo zúčastnenú osobu vopred "onálepkujú" slovom či slovným spojením - frázou. Tá má v mysli recipientom už vopred preddefinovaný význam s výrazným znamienkom plus alebo mínus. Čitateľ či divák tak môže ihneď spoznať, či je správa "dobrá" alebo "zlá", a potažmo či je "dobrý alebo zlý" jej protagonista. Vylúčená je tak akákoľvek interpretácia odlišná od interpretácie autora.

Takéto onálepkovanie môže mať dokonca mimoriadne silný terapeutický účinok: desiatky zranených na televíznej obrazovke, výbuch auta v susednom meste či znásilnenie na našom sídlisku by sa nemohli na televíznej obrazovke zjavovať tak často, keby ich desivosť nebola vzápätí neutralizovaná frázami "útok pravicových extrémistov", "vybavovanie účtov" či "žena pochybných mravov". Takto ide razom o niečo pochopiteľné, priam očakávané, takže sa vlastne nič nedeje.

Príklad na POZITÍVNE NÁLEPKY: stabilita, spoľahlivá obrana, bojovníci za slobodu (na ospravedlnenie podpory terorizmu) zdravá ekonomika; nezávislá republika, samostatný štát, štátna zvrchovanosť, synovia národa (Zmena).

NEGATÍVNE NÁLEPKY: ľavicoví teroristi, islamskí teroristi, konšpiračné teórie, pravicoví extrémisti; agresia, klčovať vlastné korene, rozvrat štátu, satanisti, slobodomurári, okultné praktiky, globalistická okupácia (Zmena), exhibicionizmus a zvrhlosť (SME), drogovať; dvojaký meter, iredentisti, pohrobkovia, obnažiť úmysly, osvedčený scenár (Slovenská republika).

...

Nálepka skrátka definuje subjekt bez toho, aby bolo nutné podávať ďalšie detaily, ktoré by, nedajbože, mohli viesť k uvažovaniu čitateľa a vytvoreniu vlastného názoru, odlišného od názoru autora.

Transmisia falošných hodnôt

Pod heslom "objektivita" novinári bezhlavo prenášajú všetky oficiálne vyhlásenia, vrátane lží a výmyslov. Lži sú dokonca vítané - vytvárajú najväčší priestor na reakciu druhej strany a následne výrobu série pseudospráv. Za čias McCarthyho si za takýto spôsob práce vyslúžili novinári prívlastok "stenografi moci"

Nevyváženosť

Novinári vedia, že vypočuté majú byť obe strany. Bohužiaľ "obe" strany neznamená "všetky" strany. Ku všetkým otázkam sa teda vyjadruje "vláda" a "opozícia". Alternatívne názory, nepolitici, extrémisti (u nás počas vojny v Juhoslávií napríklad ľudia, ktorí sú proti zabíjaniu ako takému) nemajú šancu.

"Ohnúť pravdu je lepšie, než klamať," tak znie základná poučka, pod ktorou novinári páchajú dennodenné manipulácie. V praxi sa používajú mnohé spôsoby, medzi najnevinnejšie patrí ovplyvňovanie obsahu pomocou zmeny poradia správ a ich rozmiestnenia (napokon vždy musia byť "nejako" umiestnené).

...

Zjavná je manipulácia vyplývajúca z názvu americkej rakety PeaceKeeper (Mierotvorca), s manipuláciou jazykom sa však často stretávame napríklad aj v titulkoch v SME či v Slovenskej republike. ("Migaš na funkciu ešte nedorástol" ako spravodajský titulok) Takéto titulkovanie je mimoriadne vďačné, pretože dokáže "do správneho významu" posunúť aj inak neutrálnu agentúrnu správu.

...

Prečo manipulácii podliehame?

Podľa Ivana Vágnera sú tu tri hlavné faktory, ktoré manipulácii nahrávajú.

  1. Informácie do seba zapadajú. Všetky médiá navyše prezentujú tie isté pseudoudalosti, je teda mimoriadne ťažké uvedomiť si, že ide skutočne o pseudoudalosť.
  2. Celou svojou výchovou sme predurčení veriť tomuto druhu informácií.
  3. Aspoň malú časť z informácií si môžeme overiť (alebo si to aspoň myslíme) Heslom správ je aktuálnosť a nás ani nenapadne pochybovať o tom, že "čerstvá" správa je dôležitejšia, než správa včerajšia. Neustály prúd nových informácií, ktoré "musíme" vstrebať, nám zabraňuje zamyslieť sa nad ich skutočnou hodnotou, prehliadnuť manipulácie a jej metódy. Učia nás, že v modernej dobe treba mať vždy ČO NAJVIAC informácií - a práve to hrá manipulátorom do karát. Čím viac informácií máme, tým je menej pravdepodobné, že sa nad nimi dokážeme skutočne zamyslieť..

Pán Bella v závere článku navrhol reláciu, ktorá "by mala naučiť divákov spoznávať manipulatívne metódy v práci novinárov a chápať, že ako pasívni diváci sú často terčom manipulácie".

Článok relatívne stručne a výstižne definuje a opisuje manipulatívne metódy používané v médiách. Svoju schopnosť vidieť a definovať tieto metódy si môžete hneď otestovať:

Aké manipulatívne metódy sú použité v článku SME - "Konšpiračné teórie" ?

Prečítajte si článok SME - Konšpiračné teórie. Následne si prečítajte analýzu tohoto článku. Potom sami posúďte, ktoré z vyššie spomínaných metód manipulácie v ňom možno nájsť.

Tiež článok Pravdy - Bin Ládin bude pre niekoho žiť večne.

Príklad z českej tlače - Lživých teorií o 11. září neustále přibývá.

Pozri aj

Ako médiá prezentujú hľadanie pravdy