top

Komínový efekt a WTC

Komínový efekt

Veľa ľudí sa mylne domnieva, že pri požiaroch v WTC zohral úlohu jav nazývaný "komínový efekt". A že vďaka nemu boli požiare veľmi intenzívne. Nie je to pravda.

O komínovom efekte hovorí správa FEMA v kapitole č.2 nasledovné:

Sometimes, interior shafts in burning high-rise buildings also deliver significant quantities of air to a fire, through a phenomenon known as "stack effect," which is created when differences between the ambient exterior air temperatures and the air temperatures inside the building result in differential air pressures, drawing air up through the shafts to the fire area. Because outside and inside temperatures appear to have been virtually the same on September 11, this stack effect was not expected to be strong in this case.

FEMA World Trade Center Building Performance Study, Chapter 2
Niekedy sa stane, že vnútorné šachty výškových budov dodávajú požiaru značné množstvo vzduchu. Tento jav sa nazýva komínový efekt (angl. stack effect). Vzniká vďaka rozdielom teploty okolitého vzduchu a teploty vzduchu vo vnútri budovy. To má za následok rozdielny tlak vzduchu, vzduch prúdi cez šachty do oblasti požiaru.

11. septembra však boli teploty vonku a vo vnútri budovy v podstate rovnaké. Preto sa nepredpokladá, že by komínový efekt mal na požiar výraznejší vplyv.

Na fotografiách a videách nevidno šľahajúce plemene z dier po nárazoch. Tie by sme pozorovali pri veľkom požiari a tiež prejavujúcom sa komínovom efekte. Diery sú naopak veľmi tmavé.

Viditeľné plamene boli výrazne viditeľné iba bezprostredne a lebo krátko po nárazoch lietadiel (foto napr. tu alebo vo fotogalérii). Potom veže viac-menej iba dymili.

Na tejto fotografii vidno dokonca ženu, ktorá prežila. Teplota ktorá položí oceľový mrakodrap, ale neusmrtí človeka?

Veže WTC boli navyše vzduchotesné, podlažia boli podľa slov jedného z architektov ako hermeticky uzavreté jednotky (Aaron Swirsky, zdroj). Výrazný komínový efekt tam teda nemohol nastať ani teoreticky. Vzduch sa k požiarom dostával cez diery v budove, ktoré prerazilo lietadlo.

Záver

Komínový efekt nemal na požiare vo WTC výraznejší vplyv. Žiadna z oficiálnych správ to ani netvrdí.