top

Ako médiá prezentujú hľadanie pravdy

25.2.2007

Niekoľko príkladov, ako médiá prezentujú ľudí, ktorí majú otázky k oficiálnej verzii/neveria jej. Vykresľujú ich ako bláznov, extrémistov. Pochybnosti o oficiálnej verzii dávajú ich na jednu úroveň s popieraním holokaustu,.. v kontexte konšpiračných teórií, že ide o akýsi druh záľuby/kultu,.. Vyznieva to tak, že ľudia ktorí neveria tomu čo bolo oficiálne podané trpia nejakým druhom duševnej choroby, kedy hľadajú a vymýšľajú teórie o tom, čo nie je.

Médiá sa ohľadne 9/11 vyhýbajú len jedinej veci: férovej prezentácii dôkazov a skutočností, ktoré nie sú v súlade s oficiálnou verziou.

Interview s Kevinom Barretom

Všimnite si stratégiu moderátorov, zhrnúť do jednej vety by sa dala asi slovami: útoč na toho kto prináša informáciu, a informáciu ignoruj.

Download, 20 MB

Steven Jones na MSNBC

Napriek tomu že prof. Jones vyslovene požadoval video pádu WTC č.7, v televízii počas interview s ním toto video nebolo odvysielané.

Download, 30 MB
Pokračovanie tohto interview obsahuje toto video. Kompletný prepis interview nájdete tu.

Nemusíme chodiť ani ďaleko

Našiel som 2 články na českých spravodajských serveroch, ktoré si zasluhujú pozornosť. Ani trocha sa neodchýlili od "mediálneho štandardu" ohľadne informovania o 9/11.

Lživých teorií o 11. září neustále přibývá

Na českom serveri idnes.cz som našiel článok s názvom Lživých teorií o 11. září neustále přibývá. To je niekoľko citátov z neho, prečítajte si ho celý, aby ste si nemysleli že som ich vytrhol z kontextu.

Konspirační teorie jsou lákavé, protože nabízejí snadné atraktivní vysvětlení - v případě 11. září události, která nesporně změnila chod dějin.
Konspirační teorie jsou nejen působivé, zároveň se také tváří zasvěceně.
Jsou jako popírači holokaustu.

Tento článok sa ani nedotkol dôkazov/skutočností ako roztavený kov, rýchlosť pádu WTC, analýza prachu, WTC č.7. Prečo?

Záhady 11. září: Proč spadla budova č. 7

Na serveri aktualne.centrum.cz som našiel článok so zaujímavým názvom Záhady 11. září: Proč spadla budova č. 7.

Napriek tomu, že podľa názvu som dúfal, že čitateľom prinesie informácie o nie príliš medializovanom záhadnom páde WTC č.7, až príliš podobnom riadenej demolácii,.. v celom článku je o páde tejto budovy len krátky odstavec obsahujúci nasledujúce 2 vety:

Záhadou ale zůstává zřícení budovy Světového obchodního centra číslo 7, do níž letadlo nenarazilo a ani následný pád trosek z věží ji příliš nezasáhl. Na tuto otázku zatím neexistuje přesvědčivá odpověď.

Myslím že dostatočne predsvedčivo o tom čo sa stalo s touto budovou hovoria videozáznamy jej pádu.

Tiež táto časť si tiež zasluhuje pozornosť:

Spory stále doutnají kolem pádu věží Světového obchodního centra. Názor, že se zřítily pouze kvůli nárazu letadel a následnému požáru, má své kritiky i mezi některými experty a renomovanými vědci. Ti se domnívají, že budovy musela zničit exploze výbušnin umístěných uvnitř.

Vyšetřovací komise amerického Kongresu takový názor odmítla. Nenašly se žádné stopy po výbušninách.

"Nenašly se žádné stopy po výbušninách." Oficiálne vyšetrovanie ani nerobilo testy na prítomnosť výbušnín!. Sotva teda mohli nejaké nájsť. Neviem odkiaľ čerpal autor článku informácie, ale v NIST FAQ z augusta 2006 sa píše nasledovné:

12. Did the NIST investigation look for evidence of the WTC towers being brought down by controlled demolition? Was the steel tested for explosives or thermite residues? The combination of thermite and sulfur (called thermate) "slices through steel like a hot knife through butter."

NIST did not test for the residue of these compounds in the steel.

NIST - Answers to Frequently Asked Questions, august 2006
Otázka: Hľadala NIST dôkazy, ktoré by potvrdzovali že WTC boli zhodené riadenou demoláciou? Bola oceľ testovaná na prítomnosť výbušnín, alebo rezíduí termitu? Zapálená kombinácia termitu a síry (termát) prepaľuje oceľ ako horúci nôž krája maslo.

Odpoveď: NIST nerobila testy na zistenie prítomnosti týchto látok v oceli.

Profesor fyziky Steven Jones analyzoval vzorky roztaveného kovu a prachu z WTC. Analýza kovu ukázala, že nejde o roztavenú oceľ, ale o rezíduum alumino-termickej reakcie termitovej zmesi (prášková zmes hliníka, oxidu železa a síry). Termitová zmes sa používa na rezanie materiálov veľkej hrúbky. Po zapálení pokračuje v horení s veľmi vysokou teplotou (2500°C), je schopná prepáliť oceľ v zlomku sekundy. Produktom takejto reakcie je roztavené železo a biely dym (oxid hlinitý). Spôsobuje vysokoteplotnú oxidáciu (koróziu) a sulfidáciu. Vzorky roztaveného kovu z WTC a WTC č.7 taktiež vykazovali tieto znaky (písala o tom aj správa FEMA v prílohe C).

Analýza prachu z WTC ukázala, že obsahoval neobvykle veľa zinku (oxid zinku je vhodná súčasť zmesi pre alumino-termickú zmes, podobne ako oxid železa), taktiež bária (toxická, nebezpečná látka, dusičnan barnatý - Ba(NO3)2, v kombinácii s hliníkovým práškom je veľmi explozívna, používa sa napr. v granátoch) a mangánu (manganistan draselný - KMnO4, výborný zdroj kyslíka pre chemické reakcie). Tieto látky sa nevyskytujú v oceli ani betóne, ani v bežných veciach ktoré tvoria obsah kancelárií. Kde sa teda v takom veľkom množstve vzali v prachu z WTC?

Odporúčam vám pozrieť si jeho prezentáciu kde tieto veci analyzuje - časť 2 prezentácie Lifting the Fog so slovenskými titulkami.

Treba povedať, že existuje veľa dohadov, špekulácií a rôznych teórií. Je jedno z ktorej strany sú podávané, vždy je podstatné to, akými dôkazmi a argumentmi/analýzami viete to čo hovoríte podložiť (potvrdiť alebo vyvrátiť experimentmi, skúmať súlad s prírodnými zákonmi, dať k dispozícii dáta iným vedcom aby ich preskúmali,..). Ak sa jedna strana silou mocou bráni férovej prezentácii dôkazov a zistení druhej strany, a všetkými prostriedkami sa snaží aby tieto veci vyzneli ako kopec nezmyslov od ľudí, ktorí nemajú v hlave všetko v poriadku.. Hovorí to samo za seba.. koniec koncov, vieme ako fungujú a komu slúžia médiá,.. či nie?

Zdroje

Steven Jones, Lifting the fog - The scientific Method applied to the 9-11 World Trade Center disaster, November 11, 2006 on the UC-Berkeley campus, Berkeley CA. [stiahni so slovenskými/českými titulkami]
World Trade Center USGS Bulk Chemistry Results