top

BBC odvysielala správu o páde WTC č.7 20 minút predtým ako sa to stalo

5.3.2007

BBC prináša z New Yorku správu, že prišlo k pádu budovy WTC č.7. V zábere kamery však jasne vidno, že ešte stojí. Túto správu priniesla BBC viac ako 20 minút pred tým, ako k pádu WTC č.7 naozaj prišlo.

Sekvencia 6-tich obrázkov z videa: pozri
Titulok oznamuje, že WTC7 spadla, ale je stále tam: obrázok
Originálne video: video1 (4min, GoogleVideo), video2 (7min, YouTube)
Video s časovou značkou: http://www.youtube.com/watch?v=35wcNSFw7a8
AVI video na stiahnutie: download (obsahuje komentáre a časy, rozlíšenie 640x480, 25min, 127MB, titulky nie sú)

Pravdepodobne už viete o budove WTC č.7, ktorá presne v štýle riadenej demolácie spadla 11. septembra 2001 o 17:20 poobede. Pripomeňme, že oficiálna verzia udalostí tvrdí, že k tomuto údajne nečakanému, skutočne náhlemu voľnému (6.5 sekundovému) pádu tejto masívnej 47-poschodovej budovy s oceľovou konštrukciou prišlo vďaka požiarom a poškodeniu. Čo ste asi nevedeli je fakt, že v televízii BBC sa objavila správa o páde tejto budovy viac ako 20 minút skôr, ako sa to naozaj stalo.

Na začiatku minulého týždňa (26-27.2.2007) narazil jeden bádateľ vo video archíve archive.org na záznam vysielania BBC z 9/11, ktorý odhaľuje neuveriteľnú nezrovnalosť. Reportéri spravodajskej televízie BBC informovali, že prišlo ku kolapsu 47-poschodovej budovy WTC č.7 (nazývaná aj Salomon Brothers Building). Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa tak nestalo asi 20 minút predtým, ako k tejto udalosti naozaj prišlo. Počas toho ako reportérka hovorí v zábere kamery jasne vidno, že táto budova stále stojí. Napriek tomu nám moderátor ktorý reportérku uviedol, rovnako ako titulok na videozázname oznamujú, že budova už spadla.

Krátko na to ako bola táto informácia publikované, videá BBC sa z archive.org vytratili. Napriek tomu že Google na začiatku mazalo toto video zo svojej služby GoogleVideo, medzitým sa objavili na internete ďalšie miesta kde si môžete toto video stiahnuť/pozrieť. Na YouTube za 7 dní od svojho publikovania dosiahlo toto video vyše 220 tisíc pozretí. Neskôr sa video na archive.org opäť objavilo, ale len v streamovanej podobe [linka].

Prvá reakcia BBC

Šéf svetového spravodajstva BBC World Richard Porter niekoľko dní na to napísal prvú reakciu, kde odmietol že by BBC o kolapse tejto budovy vedela vopred, alebo že by už vopred mala pripravený scenár, alebo že by im niekto prikázal čo majú povedať. Povedal, že keď o kolapse tejto budovy BBC informovala, bolo to vďaka chybe. Rovnako poukázal na chaos, ktorý v ten deň vládol. Odmietol že BBC je súčasťou sprisahania. Taktiež konštatoval, že BBC bohužiaľ nemá originálne záznamy svojho vysielania z 11. septembra 2001!!!, ale ako hovorí: "kvôli našej chybe, pokašľali sme to, nie kvôli sprisahaniu". Dodal že ak má niekto zaznamenané tieto záznamy vysielania BBC z 9/11, bude rád ak ich dotyčný človek dá BBC.

Je možné, aby sa televízii ako BBC len tak a nenávratne stratili všetky záznamy vysielania z tak dôležitého dňa akým bol 11. september? Mali iba 1 kópiu svojich záznamov udalostí, ktoré zmenili svet? Záznamy zo všetkých ostatných BBC kanálov majú, ale BBC World sa záhadne nenávratne stratil. Nezaslúžila by si táto udalosť titulok v novinách? [viac v článku na prisonplanet.com]. Porter nespochybnil autenticitu záznamu. Neskôr ju potvrdil riaditeľ digitálnych kolekcií archive.org Stewart Cheifet [orig. zdroj, správa na 911blogger.com].

Druhá reakcia BBC

Porter napísal ešte druhú reakciu k tejto záležitosti. Píše v nej, že jeho prvá reakcia mala veľa ohlasov, a že v BBC sa pokúšali zistiť čo sa vlastne stalo. Vraví, že od udalosti uplynulo viac ako 5 rokov, a je ťažké zodpovedať každú nezodpovedanú otázku.

Porter ako vysvetlenie odvysielania spomínanej správy o WTC č.7 podal to, že informáciu o možnom páde tejto budovy pravdepodobne šírila jedna alebo viac spravodajských agentúr, prípadne tieto agentúry citovali niekoho kto to povedal. Odvoláva sa na CNN, ktorá informovala že: "dostávame správu že jedna z ďalších budov,.. budova WTC č.7.. je v nej požiar a buď spadla, alebo práve padá" [video]. Bolo to údajne 4.15pm, ale overiť sa mi to nikde nepodarilo. Bolo to však každopádne predtým ako sa kolaps WTC č.7 udial]. Taktiež sa odvoláva reportéra BBC, ktorý 4.27pm povedal v rádiu BBC Radio Five Live: "od lokálnych médií počuli správu, že kolaps hrozí aj ďalšej budove.. nie som si istý, či už spadla, ale reč je o WTC č.7". O 4.53pm moderátor tej istej stanice povedal: "pred 25 minútami sme dostali správu, že sa zrútila ďalšia veľká budova". Tieto veci som nebol schopný overiť, neviem o tom že by tieto zvukové záznamy boli niekde dostupné.

O 4.57pm priniesla BBC túto správu prvý krát [video]. Potom ju zaradila aj do sumáru správ, ktoré bežali o 5pm [presne o 5.10pm, video]. Toľko zdôvodenie šéfa BBC World. Či je uspokojivé nech posúdi každý sám. V ani jednej s reakcií nie je nič o zdroji, z ktorého BBC túto informáciu získala.

Nepopierateľným faktom je však bohužiaľ to, že Porter sa snažil prekrútiť slová moderátora (5.10pm). Tvrdí, že moderátor upresnil vetu o páde WTC č.7 slovami "zdá sa" (v zmysle "zdá sa, že WTC č.7 spadla"). To však nie je pravda.

Porter hovorí:

But he did qualify it by saying "it seems" and once again I think there's a danger of reading too much into what I believe was a presenter merely summarising what everyone had been saying during the previous hour.

Part of the conspiracy? (2)
Richard Porter, head of news, BBC World
Ale on [moderátor] to [vetu o páde WTC č.7] upresnil tým že povedal: "zdá sa", a opäť si myslím že je tu nebezpečenstvo domýšľania si toho, čo moderátor sumarizoval zo správ za predošlú hodinu.

Toto je ale jednoznačné prekrútenie slov moderátora Phila Haytona, ktorý povedal:

..you might have heard I was talking a few moments ago about the Salomon building collapsing and indeed it has... it seems this wasn't the result of a new attack but because the building had been weakened during this morning's attack.

http://www.youtube.com/watch?v=C7SwOT29gbc
Phil Hayton, moderátor BBC
..mohli ste počuť, ako som pred chvíľou spomínal pád budovy WTC č.7, naozaj spadla... zdá sa že to [pád] nebolo kvôli novému útoku, ale kvôli tomu že budova bola osabená počas útokov z dnešného rána.

Na záver Richard Porter hovorí:

I know there are many out there who won't believe our version of events, or will raise further questions. But there was no conspiracy in the BBC's reporting of the events. Nobody told us what to say. There's no conspiracy involving missing tapes. There's no story here.

Part of the conspiracy? (2)
Richard Porter, head of news, BBC World
Viem že veľa z vás nebude veriť našej verzii udalostí, alebo bude mať ďalšie otázky. V správach BBC však nebola žiadna konšpirácia. Nikto nám nepovedal, čo máme hovoriť. Žiadne sprisahanie nie je ani ohľadom stratených záznamov. Niet tu viac čo povedať.

Aj keď pán Porter hovorí, že tu niet čo viac povedať, myslím že o WTC č.7 čo povedať nepochybne je.

Nezáleží príliš na tom, ako to skutočne bolo s BBC a jej správou o WTC č.7/ich stratenými záznamami. Táto vec prinesie minimálne väčšiu pozornosť pádu tejto budovy. Podstatná je ale iná vec. A to fakt, že WTC č.7 sa zrútila veľmi náhle, priamo/kolmo dolu, a rýchlosťou voľného pádu sa táto masívna oceľová budova premenila na úhľadnú kôpku trosiek. Mala relatívne malé požiare na niekoľkých poschodiach, a jej vonkajšie poškodenie malé. Budovy priamo pod WTC boli naozaj ťažko poškodené padajúcimi troskami, napriek tomu ich kostry ostali stáť. Žiadny požiar ani v kombinácii s vonkajším poškodením nemôže zapríčiniť náhly, symetrický, "voľný" pád oceľovej budovy, a premeniť ju na kôpku trosiek. Pád WTC č.7 = profesionálna riadená demolácia. Boli sme oklamaní. Niet tu viac čo povedať.

Napísali inde

CZ
http://www.blisty.cz/art/33106.html
http://pravda911.blog.cz/0703/osudna-chyba-bbc-world-aneb-kdo-koupil-media

Nemecko: http://www.netzeitung.de/internet/562953.html
Nórsko: http://www.nettavisen.no/verden/article916614.ece